Wat is Virtual Reality?

Virtual reality (ook wel schijnwerkelijkheid) verbeeldt een omgeving via een computer. Vaak wordt de afkorting VR gebruikt. Het lijkt alsof de gebruiker er middenin zit. De gebruiker gebruikt diverse zintuigen om het zo echt mogelijk te ervaren. Hierbij gaat het vooral om het kijken (visueel) en het horen (auditief). Ook wordt er soms geur en tastzin gebruikt. Vaak wordt het verward met cyberspace, maar er is wel degelijk een verschil. Cyberspace gaat vooral om het visuele en Virtual Reality richt zich meer op de ervaring en het gebruiken van alle zintuigen.Klik op het bovenstaande logo voor een verduidelijkend filmpje